LEAN DIEGIMO KONFERENCIJA

Parašė Hubertas (hubertas) 21-12-2011
NAUJIENOS >>

 

KVIEČIAME JUS Į KONFERENCIJĄ

LEAN IR KONKURENCINIS PRANAŠUMAS:
Kaip Lean sistemos praktinis taikymas
Lietuvos pramonėje, energetikoje ir paslaugų sferoje
suteiks tvaraus konkurencinio pranašumo
vidaus bei pasaulio rinkose
 
Konferencijos nauda Jums:
·       Sužinosite, kaip Lean metodikos pagalba veiksmingai pagerinti Lietuvos gamybos, energetikos, paslaugų įmonių bei viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumą, sukurti tvarias pozicijas vidaus bei pasaulio rinkose.
·       Įgysite supratimo, kaip, taikant Lean sistemą, be didelių investicijų pasiekti efektyvumo ir konkurencingumo, ypač aktualus ekonominio sunkmečio sąlygomis.
 
Konferencijos laikas: 2012 vasario 2-3
Konferencijos vieta: REMC, Jeruzalės g. 21, Vilnius (preliminari, gali būti tikslinama)
 
Konferencijos tikslai:
1.     Pasidalinti Lietuvos gamybos, energetikos ir paslaugų sektorių įmonių pasiekimais taikant Lean metodiką;
2.     Praktiniais pavyzdžiais pademonstruoti, kaip Lean metodika įtakoja kompanijų padėtį rinkoje ir jų konkurencingumą;
3.     Suteikti konferencijos dalyviams žinių apie Lean metodikos taikymo praktinius būdus, sėkmės veiksnius;
4.     Sudaryti galimybes Lean metodika besidomintiems konferencijos dalyviams išplėsti kontaktų ir partnerių tinklą.
 
I DIENA. LEAN SISTEMA IR TARPTAUTINIS KONKURENCINGUMAS
08.30-09.30
Konferencijos dalyvių registracija
09.30-09.45
Konferencijos dalyvių sveikinimo kalba
RIMANTAS VAITKUS, Visagino atominės elektrinės Generalinis direktorius
Pranešimo žinia: Su Hitachi atėjimu į Lietuvą Lean sistema, kaip Japonijos pramonės ilgalaikės sėkmės veiksnys, tampa dar aktualesnė Lietuvos pramonei ir, kas visai nauja, energetikai.
09:45-10:30
HUBERTAS PETRUŽIS, LEAN ekspertas
"Lean sistema ir jos poveikis įmonių konkurencingumui" 
Pranešimo žinia: Lean sistema yra integruotas, pasaulinės praktikos patikrintas, efektyvus ir praktiškai išbandytas kelias kompanijos pozicijoms rinkoje sustiprinti.
10:30-11:00
Kavos pertrauka
11:00-11:45
AIDA ZIGMANTAVIČIENĖ, Generalinė direktorė, Trelleborg Engineered Systems Lithuania
„Kompanijos tarptautinės padėties sustiprinimas LEAN sistemos diegimo išdavoje“
Pranešimo žinia: Trelleborg Engineered Systems Lithuania patirtis akivaizdžiai parodo, kaip įdiegta Lean sistema pagerino eilę gamybinės įmonės veiklos efektyvumo parametrų, padėjo įgyti sparčiai tobulėjančios kompanijos įvaizdį ir tokiu būdu reikšmingai prisidėjo prie verslo augimo.
11:45-12:15
ARNOLDAS JONAITIS, Generalinis direktorius, AMG
„Spartaus verslo augimo patirtis taikant LEAN sprendimus nedidelėje kompanijoje“
Pranešimo žinia: nedidelis verslas, tinkamai diegdamas Lean sprendimus, per trumpą laiką keletą kartų padidina savo apyvartą.
12:15-13:00
VIGMANTAS KAŽUKAUSKAS, Verslo vystymo direktorius, AB Grigiškės
“Didelės organizacijos Lean transformacija ir konkurencingumas”
Pranešimo žinia: Pristatyti Lean transformacijos logiką didelėje ir veiklos požiūriu diversifikuotoje kompanijoje; parodyti, kaip ši transformacija paveikė kompanijos verslą.
13:00-14:00
Pietų pertrauka
14:00-14:45
IRMANTAS RAJUNČIUS, Generalinis direktorius, BOEN LIETUVA
„Strateginis LEAN sistemos poveikis kompanijos pozicijai rinkoje“
Pranešimo žinia: vienos iš didžiausią patirtį Lietuvoje turinčios kompanijos Lean pavyzdys rodo, kaip tikslingai ir nuodekliai diegiama  Lean sistema padėjo įmonei užsitikrinti sparčią plėtrą, įveikti 2008-9 metų krizę ir leidžia augti dabar.
14:45-15:15
TOMAS JASKELEVIČIUS, pardavimų direktorius, ARGINTA
„Kaip „parduoti“ klientams LEAN sistemos privalumus?“
Pranešimo žinia: patirtis rodo, kad klientai ne visada pastebi kompanijos veiklos pokyčius, vykstančius Lean diegimo išdavoje. Pranešėjas pristato realų Argintos pavyzdį, kaip rinkai buvo pristatyti Lean sistemos dėka įgyti privalumai ir kaip tai paveikė kompanijos verslo augimą.
15:15-15:45
Kavos pertrauka
15:45-16:45
PLENARINĖ DISKUSIJA IR ATSAKYMAI Į KONFERENCIJOS DALYVIŲ KLAUSIMUS.
DALYVAUJA: Aida Zigmantavičienė, Arnoldas Jonaitis, Vigmantas Kažukauskas, Irmantas Rajunčius, Tomas Jaskelevičius, Hubertas Petružis
TEMA: Kaip išplėsti Lean taikymo sferą ir tokiu būdu sukurti daugiau vertės visos valstybės mastu?
SVARSTOMA:
·       Lietuvos gamybos sektoriuje jau yra nemažai Lean sistemos taikymo akivaizdžios sėkmės istorijų, o šalies ekonomika gali labai daug laimėti išplėtus šią metodiką įdiegiančių įmonių ratą;
·       Lean sistema yra prieinama ne tik dideliam, bet ir mažam bei vidutiniam verslui bei įvairioms šakoms;
·       Prie Lean sistemos platesnio taikymo galėtų daugiau prisidėti ne vien verslo, bet ir viešojo, akademinio ir valstybės sektorių institucijos.
MODERUOJA: dr. Gintaras Labutis, TIC
 
 
II DIENA. LEAN TAIKYMAS ENERGETIKOJE IR PASLAUGŲ SFEROJE
08.30-09.30
II dienos konferencijos dalyvių registracija
09.30-09.45
Įžanginis žodis
Dr. GINTARAS LABUTIS, Technologijų ir inovacijų centro direktorius
09:45-10:30
DALIUS ALEKSANDRAVIČIUS, Strategijos ir valdymo tarnybos direktorius AB LESTO
„Energetikos įmonės procesų tobulinimo patirtis. Kuo LEAN yra svarbus Lietuvos energetikos įmonėms?“
Pranešimo žinia: Lean sistemos taikymo patirtis strategiškai svarbioje energetikos sektoriaus įmonėje svarbi žinoti visiems, šia sistema besidomintiems: platesnis Lean taikymas Lietuvos energetikoje atveria visiškai naujas veiklos efektyvumo didinimo galimybes.
10:30-11:00
Kavos pertrauka
11:00-11:45
JONAS JANUKĖNAS, Finansų direktorius, City Service
„ LEAN sistema ir pastatų administravimo paslaugų kokybės gerinimas“
Pranešimo žinia: Didelės gyventojus aptarnaujančios įmonės patirtis transformuojant savo procesus pagal Lean logika rodo, kokią išmatuojamai didesnę pridėtinę vertą vartotojams padeda sukurti Lean sistema.
11:45-12:30
AUDRONĖ RIMKEVIČIENĖ, Generalinė direktorė, Kėdainių poliklinika
„LEAN diegimas sveikatos priežiūros įstaigoje. LEAN įtaka pacientų aptarnavimo kokybei“
Pranešimo žinia: Kėdainių poliklinika yra geras pavyzdys to, kaip viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų įstaiga ženkliai patobulino veiklos procesus, pagerino medicinos paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimą.
12:30-13:30
Pietų pertrauka
13:30-14:30
Lean diegimo vadovė REDA RŪKIENĖ, STATOIL LIETUVA
"Lean sistemos taikymas mažmeninės prekybos sferoje" 
Pranešimo žinia: Lean taikymas didelėje užsienio kapitalo įmonėje leido išmatuojamai pagerinti mažmeninės prekybos taškų tinklo veiklos efektyvumą, padidino klientų gaunamos pridėtinės vertę.
14:30-15:00
Kavos pertrauka
15:00-16:00
PLENARINĖ DISKUSIJA IR ATSAKYMAI Į KONFERENCIJOS DALYVIŲ KLAUSIMUS.
DALYVAUJA: Dalius Aleksandravičius, Jonas Janukėnas, Audronė Rimkūnienė, Reda Rūkienė, Hubertas Petružis
TEMA:
·       Kaip išplėsti Lean taikymo sferą ir tokiu būdu sukurti daugiau vertės energetikos, paslaugų ir viešajame sektoriuose?
SVARSTOMA:
·       Būtina pagerinti informacijos sklaidą apie Lean sistemos taikymo patirtį energetikos, sveikatos priežiūros ir paslaugų sferose, kad vis daugiau organizacijų ryžtųsi žengti šiuo keliu;
·       Lean sistema veikia ir leidžia pasiekti aukštesnį efektyvumą, praktiškai, bet kurioje srityje;
·       Vyriausybinės institucijos galėtų užimti aktyvesnę poziciją plečiant Lean sistemos taikymą svarbiausiose mūsų valstybės srityse.
MODERUOJA: Gintaras Labutis, TIC
16:45-17:15
Gintaras Vilda, REMC direktorius
„Platesnio LEAN sistemos taikymo svarba Lietuvos ūkio raidai“
Pranešimo žinia: apibendrinant, matomas ryškus nepanaudotas potencialas, atsiversiantis plačiai ir nuosekliai taikant Lean sistemą valstybės mastu. Konferencijos dalyvių kreipimosi į Lietuvos valstybines institucijas teksto pristatymas.
 
Dalyvius registruoja: Vinga Vasilevičiūtė, el.p. vinga.vasilevičiūtė@remc.lt, tel. +3705 2697197, mob. +370 616 27035.
Dalyvio kaina vienam asmeniui registruojantis IKI 2012 SAUSIO 20 D.: 369 Ltbe PVM.
Dalyvio kaina vienam asmeniui registruojantis PO 2012 SAUSIO 20 D.: 459 Lt be PVM.
 
PROJEKTO PARTNERIAI:
Lean konsultantas Hubertas Petružis
UAB Technologijų ir inovacijų centras (www.etic.lt)

 

Paskutinis pakeitimas: 28-12-2011 09:13

Atgal